carl dahlberg fastigheter ab
carl dahlberg fastigheter ab

förvaltar inte allt – men spänner ändå över ett så pass vitt fält som:

från små bikupor för 300-30000 invånare (bin)

till hyreslägenheter, 1-5 rum för små och stora familjer

Därmed påstår vi oss i viss bemärkelse behärska

 • allt från bihus till höghus.
 • Biodlingen är naturligtvis en bisak (hobby). Nuvarande ledare Carl-Erik Dahlberg

  är biodlare, och det var också företagets grundare Carl Ivar Dahlberg (1892-1976).

  Fastighetsförvaltningen har pågått sedan 1930-talet, och omfattar nu sex egna

  hyresfastigheter - stenhus - runtom i Göteborg med drygt 170 lägenheter och knappt

  tio lokaler. Mer om fastigheterna kan läsas under rubriken "Våra fastigheter".

   

   

  Tillbaka